Saematerjal

Saematerjaliks nimetatakse neljast küljest ära saetud puitu ning selleks töödeldakse enamasti kuuske ja mändi. Seda seetõttu, et okaspuud säilivad hästi igasugustes ilmastikuoludes, mis muudab saematerjali ehitusalaselt asendamatuks.

Meilt saad õhukuiva ja kvaliteetset saematerjali. 

Kuna puit tõmbab kuivades kokku on oluline, et niiskussisaldus oleks tavaehituses kasutatud puidul umbes 14% ringis. Sõltuvalt kasutusotstarbest võib saematerjali kvaliteedinäitaja erineda. Tellides on sul võimalik märkida ka kasutuseesmärk, mille järgi me oskame sulle õige kvaliteeditähisega materjali soovitada.